<p style=\"text-align: center;\"><img style=\"max-width:600px;\" src=\"https://t
<p style=\"text-align: center;\"><img style=\"max-width:600px;\" src=\"https://t
<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day
<p style=\"text-align: center;\"><img style=\"max-width:600px;\" src=\"https://t
<p style=\"text-align: center;\"><img style=\"max-width:600px;\" src=\"https://t
2022
9月
3

直播吧9月2日讯 利物浦名宿罗比-福勒在承受采访时,谈到了球队前锋努涅斯在对阵水晶宫时,头顶对手后卫安德森被罚下的状况。福勒表明,那并不能阐明努涅斯简单被激怒,那只是关于场合与气氛的。福勒这样谈道:“…